پرواز تا زندگی (تسلیم)

تغییر یک لحظه ، یک ارتباط، یک نگاه، یک حرکت آنچه خواستی  حرکت بود و به دنبالش عشق تو به دنبال آوارگی بودی، من به دنبال تو، تو مرا شناختی ، دوستم داشتی و من بزرگ شدم ، عشق را شناختم و به تو یاد دادم، تو مرا به آغوش کشیدی، بر چشمانم شبها بوسه زدی، صبحها لبانم را با بوسه باز کردی ، مهربانیت  تازه بود ، عشقت گرم، دستهایت تکیه گاه، وجودت حامی، من از همه چیز گذشتم ، بد و خوب، تلخ و شیرین، به پرواز درآمدم، پرهایم باز شد، سینه سپر شد، پاهایم مقاوم، به خود قول دادم، هرگز تنهایت نگذارم... زیرا مرا با محبت، عشق واقعی و بی چون و چرای خود زنده کردی و من درخشیدم...

حال این درخشش را که جز رضایت از وجود خود نیست، مدیون جمع افرادی هستم که صادقانه دست مرا گرفتند، گرم کردند و همه چیزهایی را که گم کرده بودم، برایم پیدا کردند...

 

 

 

امید عشق به زندگی است ، چراغ زندگیست ، راهنمای زندگی است، راه را باریک می کند، محو نمی کند......

/ 0 نظر / 6 بازدید