پرسیدم؟

پرسیدم…. ،

چطور ، بهتر زندگی کنم ؟

با کمی مکث جواب داد :


گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس برای آینده آماده شو .

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن ،

وهیچگاه به باورهایت شک نکن

/ 3 نظر / 8 بازدید
یکی مثل خودت

سلام سلام گفتنش راحته ولی انجام دادنش سخت.........ولی در کل کاملا باهات موافقم.....راستی لینکت کردم عسیسم.... فعلا... بای بوی

سانی

سلام گلمم بروزم بیا[گل]