زیر باران باید رفت.............

Life is the flower multiplied to eternity
Life is the earth multiplied in our heartbeats
Life is a simple and monotonous geometry of breaths
Where I am, let it be so
The sky is mine
The window, thought, air, love, earth is mine
What signifies?
If mushrooms of nostalgia
Sometimes grow?
I don’t know
Why some say that the horse is a noble animal, the pigeon is beautiful
And why no vulture dwells in any person’s cage
I wonder why the clover is interior to alfalfa

One must wash eyes, look differently to things words must be washed
The word must be wind itself, the word must be the rain itself
One must shut umbrellas
One must walk in the rain
One must carry the thought, the recollection in the rain
One must go walk in the rain with all the townsfolk
One must see friends in the rain
One must search love in the rain


 
زندگی گل به توان ابدیت،

 زندگی ضرب زمین د رضربان دل ما،

 زندگی هندسه یساده و یکسان نفس هاست.

 هر کجا هستم،باشم،

 آسمان مال من است.

 پنجره، فکر،هوا، عشق، زمین مال من است.

چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت؟

من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست.

 و چرادر قفس هیچکسی کرکس نیست.

گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد.

 چشم ها راباید شست، جور دیگر باید دید.

 واژه ها را باید شست.

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد

 چترها را باید بست، زیرباران باید رفت.

 فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.

 با همه مردم شهر،زیر باران باید رفت.

 دوست را، زیر باران باید دید.

عشق را، زیر باران بایدجست

نورا...ه

/ 2 نظر / 7 بازدید
S.@.S

سلام......خوبی...[گل] ممنون که به من سر زدی حتما به زودی بیشتر با هم آشنا میشیم[قلب]

bijan

با سلام وبلاگ خوبی داری ایشالا که توی همه ی مراحل زندگیت موفق باشی.