ناگفته ها...

بی آنکه بدانم در پس خاطرات کهنه و پوچ تو گم شدم، بی آنکه بدانم با رفتن تو خالی شدم، از هرچه لبخند واندوه پر شدم، شاید نمی دانی.. بی آنکه بخواهم پشت پنجره ی خالی از عبور تو بی صدا و رمق شدم...

می خواهم بدانی که بی آنکه بخواهم روزهاست با زندانبان سکوت و انتظار همنشین شدم! روزهاست با باران بغض و اشک هم صحبت و هم صدا شدم...!

می دانم که تو مرا نمی فهمی....

                                       می دانم، خوب می دانم!

                                                            دل شکستهدل شکستهنورا...

/ 2 نظر / 5 بازدید
LORD

دوست؛ایینه ی تمام نمای انسان است

زاغ سفید

ای باده فروش من سرمایه جوش من از توست خروش من،من نایم و تو نایی تا حالا کجا بودی مطلب هات دارن برام جالب میشن . . . دارم یه دوری تو وبلاگت میزنم