سلام دوست من...

زندگی قصه ی تکرار نیست، قصه ی رسیدن نیست، قصه ی سرودن نیست، قصه یبودن نیست، زندگی قصه نیست! یک واقعیت پر معناست،

                                       چیزی مثل اولین گریه ی کودکی تازه متولد شده...

                                                                   مثل تداعی عقل و احساس...!

                                                                                           N.Hبامن حرف نزن

 

/ 2 نظر / 5 بازدید